Wettelijke kennisgeving

De website www.ecobulles.com is eigendom van ECOBULLES bedrijven

Adres
ECOBULLES
1, rue Marie Louise Burgert
51100 Reims
Frankrijk

RCS REIMS 509 276 325
Rechtsvorm: SAS

Telefoon : +33 3 26 03 74 93 (kosten van een lokaal gesprek)

Directeur van de uitgeverij: De heer Baudart
Web hosting: AXESYS

Deze website is geoptimaliseerd om te worden uitgevoerd op browsers ‘meest recente versies

Copyright

De website van ECOBULLES is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de geldende wetgeving.

De auteursrechten van deze website zijn voorbehouden. Met name de reproductie van grafische elementen van deze website, het downloaden van de volledige website voor opname- en uitzenddoeleinden, evenals het gebruik van de visuele en tekstuele elementen van de website voor andere dan persoonlijke doeleinden, zijn privé en verboden zonder voorafgaande toestemming. Rechten met betrekking tot de illustraties en foto’s van deze website zijn eigendom van ECOBULLES (tenzij anders vermeld).

Foto’s credits: ECOBULLES

Website conceptie

Deze website is ontworpen voor ECOBULLES en wordt onderhouden door Agence Pulsi – bureau voor digitale communicatie en creatie van websites in Reims

Belangrijke opmerking

De gepubliceerde informatie wordt regelmatig geverifieerd. ECOBULLES is niet verantwoordelijk in geval van fouten of omissies. De informatie gepubliceerd in het bestand van de verenigingen valt onder de verantwoordelijkheid van de verenigingen.
Om een fout te melden of om de aanpassing van informatie te vragen, aarzel niet om de webmaster te contacteren per telefoon of door het contactformulier in te vullen.

De technische informatie op deze website is louter informatief en kan evolueren naargelang de wetswijzigingen.
ECOBULLES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de interpretatie die u zou kunnen maken van de informatie op de website. Het is aan de gebruiker van de website om alles in het werk te stellen om zijn eigen gegevens en software te beschermen tegen mogelijke besmetting door internetvirussen. In het algemeen is ECOBULLES niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die zou kunnen ontstaan tijdens het bezoek van deze website.
In de internetcultuur worden links naar andere websites enkel ter referentie gegeven en ECOBULLES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de toegangsvoorwaarden ervan. Integendeel, elke persoon (fysiek of juridisch) die een of meer links wil creëren naar een of meer pagina’s van deze website, moet de webmaster van de website hiervan op de hoogte brengen.

Echter, zijn toegestaan, zonder specifieke voorafgaande toestemming:

 • Citaten, met eerbiediging van het morele recht van de auteur door vermelding van zijn naam en de naam van de bron. Citaten zijn noodzakelijkerwijs kort, dit is wat hun waarde in hun oorspronkelijke bron evenals in de uitgave waarin zij worden gebruikt maakt. Citaten illustreren een punt en mogen niet concurreren met het onderwerp waarin zij worden uitgebracht.
 • Het gebruik van meerdere citaten, leidend tot een bloemlezing, wordt gezien als afgeleid werk en moet de voorafgaande goedkeuring hebben van de auteur of de rechthebbende.
  Het creëren van een link, alleen als deze link een nieuw venster van de browser opent en als de beoogde pagina niet is ingebed in andere pagina’s, met name via frames, die behoren tot de site die vereisen dat deze of deze pagina’s verschijnen als een volledige pagina onder de URL www.ecobulles.com

In de andere gevallen, en in het bijzonder:

 • Als u het logo van ECOBULLES wilt gebruiken;
 • Als de www.ecobulles.com
 • inhoud van de website www.ecobulles.com
 • moet worden geïntegreerd in de navigatie van uw website, met name door middel van frames;
 • Indien de toegang tot de pagina’s die de link naar www.ecobulles.com bevatten niet vrij is;

U dient de uitdrukkelijke toestemming van ECOBULLES te vragen door het contactformulier in te vullen of door te schrijven naar:

ECOBULLES
25, rue des Compagnons
51350 Cormontreuil
Frankrijk

ECOBULLES is niet verantwoordelijk voor links die door andere websites naar hun eigen websites worden gelegd. Het bestaan van dergelijke links betekent niet dat ECOBULLES deze websites goedkeurt of dat zij de inhoud ervan goedkeurt.

Om de identiteit en de integriteit van haar website te vrijwaren, behoudt ECOBULLES zich het recht voor om links te verbieden die het doel van deze website niet respecteren of die het imago van ECOBULLES zouden kunnen schaden. ECOBULLES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud (redactionele artikelen, illustraties…) van sites waarnaar deze sites leiden.

Referentie wetten :

 • Wet 78-17 van 6 januari 1978: Gegevensbestanden en individuele vrijheden
 • Wet 29 juli 1881: Wet op de persvrijheid
 • Wet 2000-719 van 1 augustus 2000: Uittreksel uit de wet op de aansprakelijkheid van technische providers